donderdag 28 april 2011

N-VA blijft voorstander nieuwbouw rustoord in Baasrode

DENDERMONDE - N-VA Dendermonde vindt de aanvraag tot verlenging van het behoud van het rusthuis Sint Vincentius in Baasrode tot 2018 niet meer dan een normale stap. Het OCMW van Dendermonde heeft voor het rusthuis Sint Vincentius, in Baasrode, een verlenging van de opening aangevraagd tot 2018. Deze aanvraag is noodzakelijk omwille van het negatieve inspectieverslag en wordt mogelijk gemaakt door de goedkeuring van het zorgstrategisch plan door Vlaams Minister Vandeurzen.

N-VA wil het aantal rusthuisbedden in Dendermonde niet verminderen, door de sluiting van het rusthuis in Baasrode. Deze verlenging biedt immers de mogelijkheid om in de toekomst een dossier voor te bereiden zodat het rusthuis in Baasrode definitief kan worden behouden. Tevens blijft N-VA voorstander van een nieuwbouw rusthuis te Baasrode en zal dat standpunt niet wijzigen.

Nog tijdens deze legislatuur wil men werk maken van de verdere uitbouw van serviceflats en aangepaste woongelegenheden. Bovendien zal door het verbreden en uitbreiden van het aanbod ‘thuiszorg’ het langer thuis wonen verder ondersteund worden.

N-VA heeft in het zorgstrategisch plan ook al de basis gelegd voor het toekomstige beleid. Beslissingen in het kader van het ouderenbeleid moeten volgens de partij genomen worden op basis van “een geactualiseerde analyse van de demografische ontwikkeling in Dendermonde en de te verwachten behoefte aan zorgbedden”.

De partij wil ook dat rekening gehouden wordt met “het waarborgen van een kwaliteitsvol aanbod zorgbedden van de openbare sector, de eventueel nieuwe beleidsbeslissingen van de hogere overheden en de subsidiĆ«ringvoorwaarden van de hogere overheid".

‘Het OCMW en de zorginstellingen dienen de nodige openheid te waarborgen over de uitgaven en de eigen beleidskeuzes. Deze beleidskeuzes dienen ingekapseld te zijn in het sociale beleidsplan Dendermonde’, aldus N-VA nog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten