vrijdag 9 september 2011

Station Dendermonde : trappen station zijn geplaatst ! Het comfort zit soms in kleine dingen.

Wie op de grote parking aan het station te Dendermonde parkeert moet nog een 3 a 400 m lopen om tot aan het Station/perron 1 te geraken. Een perronmuur van ongeveer 1m40 hoog scheidt de parking van het perron.

Pendelaars kruipen op de perronmuur of springen er af bij aankomst. Niet zo comfortabel en niet zo veilig.

In overleg en samenspraak met N-VA Dendermonde kaartte Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger, dit probleem aan via een parlementaire tussenkomst bij minister Vervotte. Hij stelde ook voor om twee trappen te plaatsen tussen parking en perron.

Zij had oog voor dit probleem en beloofde een oplossing tegen het jaareinde.
En zie, amper twee/drie maand na de belofte werden de trappen geïnstalleerd.
Deze moeten de treinreizigers wat meer gemak en veiligheid geven. Het comfort zit soms in kleine dingen en hoeven niet altijd over grote ingrepen te gaan.

Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger,
Bart Nobels, voorzitter N-VA DendermondeStation Dendermonde : trappen moeten mobiliteit verbeteren tussen parking en perron 1 .
Parlementaire tussenkomst Karel Uyttersprot

Het station van Dendermonde is een belangrijk verkeersknooppunt waar dagelijks duizenden passagiers de trein nemen .

Het beschikt over twee parkings, één langs de kant van Sint-Gillis met een eerder beperkte capaciteit en één grote parking, met de capaciteit van enkele honderden wagens, langs de kant van de Stad van Dendermonde.

Het belangrijkste perron is perron 1, hetwelke ruim 300m à 400m lang is. Een groot gedeelte van dit perron grenst aan de grote parking. Er is echter vanaf de parking geen enkele opstapmogelijkheid op dit perron dat zowat 1 à 1,40 m hoog is.

Een opstapmogelijkheid (trap) heeft geen enkele invloed op de veiligheid van de passagiers, maar zou wel comfortabel zijn en de doorstroming bij het op- en afstappen van de trein op perron 1 verbeteren. Momenteel springen de passagiers van het muurtje of klimmen zij er op.

Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger N-VA, vroeg aan minister Vervotte of het mogelijk is om twee trappen aan te brengen, verspreid over de volledige lengte van het perron dat grenst aan de parking.

Ze antwoordde dat volgens Infrabel dit alvast geen probleem zou zijn. De werken kunnen worden gerealiseerd . Er zullen bij meerdere aannemers offertes gevraagd te worden.

Annemie De Muyt, dagelijkse treingebruiker en bestuurslid N-VA Dendermonde: “dit zou een belangrijke verbetering zijn voor een goede doorstroming van de vele passagiers.

Tevens is dit belangrijk voor de veiligheid; bij de aankomst van een trein op de spitsuren stromen de passagiers uit de trein , springen van het muurtje om zo vlug mogelijk bij de wagen te zijn.”

N-VA Dendermonde is dan ook verheugd met de toezegging van de gevraagde trappen.

Karel Uytteresprot
Volksvertegenwoordiger

donderdag 1 september 2011

N-VA blij met rusthuis Baasrode tot 2015

DENDERMONDE - De meerderheidspartijen van Dendermonde dienden eerder al een aanvraag in bij Vlaams minister Jo Van Deurzen om de vergunning van het rusthuis in Baasrode te verlengen tot 2018. De minister heeft nu een verlenging toegestaan tot 2015.

'N-VA Dendermonde had gehoopt het rusthuis tot 2018 open te kunnen houden, maar ook een verlenging van de vergunning tot 2015 schept al de nodige tijd om een nieuw rusthuis in Baasrode te bouwen', zegt Baasrodenaar en voorzitter van N-VA Dendermonde Bart Nobels.

'N-VA blijft onverkort pleiten voor een nieuw rusthuis in Baasrode. Het is onverstandig het rusthuis in Baasrode te sluiten en het aantal rusthuisbedden in Dendermonde te verminderen terwijl de vergrijzing onverminderd toeneemt.'

Nieuwsblad -1 september 2011

donderdag 28 april 2011

N-VA blijft voorstander nieuwbouw rustoord in Baasrode

DENDERMONDE - N-VA Dendermonde vindt de aanvraag tot verlenging van het behoud van het rusthuis Sint Vincentius in Baasrode tot 2018 niet meer dan een normale stap. Het OCMW van Dendermonde heeft voor het rusthuis Sint Vincentius, in Baasrode, een verlenging van de opening aangevraagd tot 2018. Deze aanvraag is noodzakelijk omwille van het negatieve inspectieverslag en wordt mogelijk gemaakt door de goedkeuring van het zorgstrategisch plan door Vlaams Minister Vandeurzen.

N-VA wil het aantal rusthuisbedden in Dendermonde niet verminderen, door de sluiting van het rusthuis in Baasrode. Deze verlenging biedt immers de mogelijkheid om in de toekomst een dossier voor te bereiden zodat het rusthuis in Baasrode definitief kan worden behouden. Tevens blijft N-VA voorstander van een nieuwbouw rusthuis te Baasrode en zal dat standpunt niet wijzigen.

Nog tijdens deze legislatuur wil men werk maken van de verdere uitbouw van serviceflats en aangepaste woongelegenheden. Bovendien zal door het verbreden en uitbreiden van het aanbod ‘thuiszorg’ het langer thuis wonen verder ondersteund worden.

N-VA heeft in het zorgstrategisch plan ook al de basis gelegd voor het toekomstige beleid. Beslissingen in het kader van het ouderenbeleid moeten volgens de partij genomen worden op basis van “een geactualiseerde analyse van de demografische ontwikkeling in Dendermonde en de te verwachten behoefte aan zorgbedden”.

De partij wil ook dat rekening gehouden wordt met “het waarborgen van een kwaliteitsvol aanbod zorgbedden van de openbare sector, de eventueel nieuwe beleidsbeslissingen van de hogere overheden en de subsidiëringvoorwaarden van de hogere overheid".

‘Het OCMW en de zorginstellingen dienen de nodige openheid te waarborgen over de uitgaven en de eigen beleidskeuzes. Deze beleidskeuzes dienen ingekapseld te zijn in het sociale beleidsplan Dendermonde’, aldus N-VA nog.

maandag 21 maart 2011

N-VA Dendermonde bouwt de afdeling verder uit

DENDERMONDE – De Dendermondse N-VA afdeling is er in geslaagd een stevig bestuur uit te bouwen. Ook de arrondissementele bestuursverkiezingen bleken een succes voor de N-VA afdeling in Dendermonde.

Bart Nobels (Baasrode) en Cedric de Bruyckere (Mespelare) blijven respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter. Zij worden vanaf nu in het dagelijks bestuur bijgestaan door Ingrid Michem (tweede ondervoorzitter, Dendermonde) en Annemie Demuyt (secretaris, Sint-Gillis).

Het bestuur bestaat verder uit : Mario Rottiers, schepen Marius Meremans en Veronique Van Steen (Appels), Dimitri Van Hoey (Baasrode), Laurent Mariën, Jan van de Vreken, Rik Neerinckx, Klaartje Van Havermaet en Tom Moens (Dendermonde), Herman Burghgrave en Jennie Pieters (Grembergen), Giel Van Medegael en Tomas Roggeman (Oudegem), Bartel Willems (Schoonaarde).Niet minder dan zes mensen uit Dendermonde werden verkozen voor de partijraad en het arrondissementeel bestuur.

Bart Nobels (36), als arrondissementeel Secretaris, en Cedric De Bruyckere (33) zullen de Dendermondse belangen verdedigen in de partijraad, zeg maar het parlement van de N-VA.
Voor Cedric De Bruyckere is dit een nieuwe stap in zijn politieke carrière. Voor Bart Nobels is dit de derde legislatuur op rij, wat zeer uitzonderlijk is.

Dimitri Van Hoey (36) wordt ondervoorzitter van het arrondissementeel bestuur. Het arrondissement vertegenwoordigt tien lokale afdelingen. Het is dan ook samen met de partijraad en de lokale afdelingen de belangrijkste entiteit binnen N-VA. Dimitri wordt hierbij vergezeld door Ingrid Michem (43) en Annemie Demuyt (35). De vertegenwoordiger van de jongeren, Laurent Mariën(19), is eveneens afkomstig uit Dendermonde.

De arrondissementele en lokale verkiezingen passen in de ruime ronde van bestuursvernieuwingen die op alle niveaus van de N-VA georganiseerd worden.

Afdeling

Bart Nobels : “Dat N-VA in Dendermonde stevig verankerd is, bleek al bij de federale verkiezingen waar ze vijf procent boven het al schitterende nationale gemiddelde zaten. Dat de afdeling bloeit wordt nog eens bevestigd bij de laatste afdelingsverkiezingen. Met achttien bestuursleden, uit alle deelgemeenten, is de afdeling klaar om haar uitbouw verder te zetten.”

Arrondissement

Bart Nobels :”Het voelt raar aan om als 36-jarige al bij de “anciens” gerekend te worden. Ik heb de partij zien uitgroeien van een eenmanspartij tot de grootste partij van Vlaanderen. Gelukkig heeft dit geen invloed gehad op de rechtlijnigheid en de inzet voor het behoud van de Vlaamse welvaart.

Cedric De Bruyckere : ” Ik zie dit als een beloning voor de jarenlange inzet achter de schermen. Ik kijk dan ook sterk uit naar de gebeurtenissen binnen de top van onze partij.

Dimitri Van Hoey : ”Als arrondissementele ondervoorzitter wil ik meehelpen aan de verdere uitbouw van de afdelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. In onze eigen afdeling ben ik er gezien de inzet en het enthousiasme vrij gerust in. Ik wil mij vooral toeleggen op de ondersteuning van de afdelingen die het met hun uitbouw wat moeilijker hebben.

Ingrid Michem : ”Ik was vooral positief verrast van de grote opkomst van onze Dendermondse leden. Hieruit blijkt dat N-VA het niet alleen nationaal goed doet, maar dat de partij ook lokaal springlevend is.

Annemie Demuyt : ”N-VA Dendermonde beschikte al over een jong bestuur. Dat het arrondissement nu ook vervrouwelijkt doet mij enorm veel plezier.

Laurent Mariën : ” N-VA is een partij waar je je als jongere niet alleen goed ontvangen wordt, maar waar er ook echt met je mening rekening gehouden wordt. Voor zo’n partij wil ik mij inzetten.“

maandag 7 maart 2011

Nieuw N-VA bestuur arrondissement Dendermonde

De N-VA leden uit het arrondissement Dendermonde verkozen een nieuw bestuur voor de periode van 3 jaar. Deze verkiezingen, die doorgingen in Gasthof ’t Vaderland te Dendermonde, konden rekenen op een bijzonder grote belangstelling. Tot voorzitter werd de heer Hugo De Mol (Lebbeke) verkozen. Hij was tot voor kort de voorzitter van de afdeling Lebbeke, waar hij ook zetelt in de OCMW-raad.

Ondervoorzitter is de heer Dimitri Van Hoey (Baasrode), actief in de social-profit sector. Secretaris is de heer Bart Nobels (Dendermonde) die dit mandaat ook in de vorige bestuursperiode uitoefende.

Naast voorzitter en secretaris zullen ook de heren Eric Scheire, uittredend arrondissementeel voorzitter en voorzitter in Wichelen, en Cedric De Bruyckere (Dendermonde) de regio vertegenwoordigen in de partijraad te Brussel, samen met de parlementsleden Miranda van Eetvelde (Zele) en Karel Uyttersprot (Lebbeke).

Daarnaast werden volgende bestuursleden verkozen : Hilde Baeck (Buggenhout), Leonora Beerens en Fanny Pauwels uit Wetteren, Marnick De Wilde en Marc Van Driessche uit Berlare, Annemie Demuyt en Ingrid Michem uit Dendermonde. Jong N-VA wordt vertegenwoordigd door Laurent Mariën.

Het bestuur bestaat in totaal uit 6 vrouwen en 9 mannen. Er is ruimte voor bijkomende coöptatie van oa vertegenwoordigers uit de gemeenten die nog niet vertegenwoordigd zijn in het bestuur: Hamme, Laarne en Waasmunster.

Vlnr . Siegfried Bracke, Miranda Van Eetvelde, Marc Van Driessche, Karel Uyttersprot, Marnic De Wilde, Fanny Pauwels, Leonora Beerens, Annemie Demuyt, Ingrid Michem, Dimitri Van Hoey, Hugo De Mol, Hilde Baeck, Bart Nobels en Laurent Mariën.