zondag 6 juni 2010

Jong N-VA Dender in de bres voor behoud rusthuis Baasrode

Op zaterdag 2 mei, om 13u voert Jong N-VA Dender, samen met lokale afdeling Baasrode en Vlaams volksvertegenwoordiger Helga Stevens, actie aan het rusthuis.

Mario Rottiers, voorzitter van Jong N-VA Dender: “Nu de beslissing over de toekomst van het ouderenbeleid in het algemeen en het rusthuis van Baasrode in het bijzonder, verhuisd is van het lokale naar het Vlaamse niveau, wil Jong N-VA Dender dmv een actie nogmaals de eis voor het behoud van het rusthuis kracht bijzetten. De uiteindelijke beslissing ligt thans immers in handen van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid en de bevoegde minister Heeren.

Daarom hebben wij ons parlementslid Helga Stevens, lid van de Commissie Sociale Zaken, mee betrokken in een oproep aan de bevolking om druk te zetten op de Vlaamse regering.
Aangezien Dendermonde een eerder oudere bevolking heeft, dient het aantal rusthuisbedden in Dendermonde behouden te blijven. Een afbouw zou immers tot gevolg hebben dat zorgbehoevende Dendermondenaars minder zullen kunnen opgevangen worden in hun eigen stad en dat zij hun heil dus elders dienen te zoeken.

Bovendien zou het rusthuis in Baasrode ideaal zijn om een volledige zorgcirkel binnen een gemeenschap in te planten, niet alleen omdat de gronden reeds werden aangekocht en de budgetten vrijgemaakt, maar ook door de unieke ligging in de dorpskern en zeker ook door de reeds bestaande integratie van de huidige rusthuisbewoners in tal van activiteiten in deze deelgemeente.”

Jong N-VA Dender en N-VA Baasrode hebben beide instanties aangeschreven om te pleiten voor het behoud van het aantal rusthuisbedden in Dendermonde en dus ook voor het behoud van het rusthuis in Baasrode.

Ze roepen de bevolking op om dit voorbeeld te volgen. Samen met onze parlementsleden en onze vertegenwoordiger in het schepencollege, zullen bij aandringen bij de Vlaamse overheid dat de zorgverlening in Dendermonde niet wordt afgebouwd.

Meer informatie over dit artikel bij
Mario Rottiers tel. 0479 / 92.45.61

zondag 16 mei 2010

Twee Dendermondenaars op N-VA-lijst Kamer

Dendermonde - Bij de komende federale verkiezingen, op 13 juni, komen twee stadsgenoten op voor de N-VA.
Op de Oost-Vlaamse kamerlijst van die partij vind je op de elfde plaats Dimitri Van Hoey. Bij de opvolgers staat Annemie Demuyt op de vierde plek.

9 mei 2010 - Editie Dendermonde

maandag 10 mei 2010

N-VA Dendermonde doet het in team

Donderdag 6 mei legde de partijraad van N-VA de kandidatenlijsten vast voor de komende federale verkiezingen. Twee kandidaten uit Dendermonde versterken de Oost-Vlaamse Kamerlijst. Dimitri Van Hoey krijgt plaats 11 bij de effectieven. Op de 4de opvolgersplaats komt Annemie Demuyt.


De 36-jarige Dimitri Van Hoey uit Baasrode is kaderlid in een sociale werkplaats in Hamme.
Hij wil zijn sterke sociale engagement ook een politieke invulling geven.
Eerder al zette hij mee zijn schouders onder het protest tegen het verminderen van het aantal rusthuisbedden in Dendermonde door de geplande sluiting van het rusthuis in Baasrode. Iedereen heeft recht op een kwalitatieve oude dag in eigen regio.


Langdurig werklozen moeten de kans krijgen opnieuw een actieve rol op te nemen in de maatschappij via tewerkstelling in de sociaal-economische sector.
Onderzoek naar en ontwikkeling van een duurzame en ecologische economie verdient meer ondersteuning. Zo creëren we banen met toekomst.

Annemie Demuyt is 34 jaar en woont in Sint-Gillis.
Als dossierbeheerder bij een kinderbijslagfonds ervaart ze regelmatig dat de sociale wetgeving tekortschiet. Zij wil dan ook niet langer langs de zijlijn blijven toekijken.


N-VA is voor haar de gezinspartij die écht en consequent opkomt voor de belangen van de hardwerkende Vlaamse gezinnen. Eenoudergezinnen – zelf was Annemie zes jaar lang een alleenstaande mama – en jonge gezinnen verdienen extra aandacht. Jongeren moeten alle kansen krijgen om hun toekomst in handen te nemen.