zondag 16 mei 2010

Twee Dendermondenaars op N-VA-lijst Kamer

Dendermonde - Bij de komende federale verkiezingen, op 13 juni, komen twee stadsgenoten op voor de N-VA.
Op de Oost-Vlaamse kamerlijst van die partij vind je op de elfde plaats Dimitri Van Hoey. Bij de opvolgers staat Annemie Demuyt op de vierde plek.

9 mei 2010 - Editie Dendermonde

maandag 10 mei 2010

N-VA Dendermonde doet het in team

Donderdag 6 mei legde de partijraad van N-VA de kandidatenlijsten vast voor de komende federale verkiezingen. Twee kandidaten uit Dendermonde versterken de Oost-Vlaamse Kamerlijst. Dimitri Van Hoey krijgt plaats 11 bij de effectieven. Op de 4de opvolgersplaats komt Annemie Demuyt.


De 36-jarige Dimitri Van Hoey uit Baasrode is kaderlid in een sociale werkplaats in Hamme.
Hij wil zijn sterke sociale engagement ook een politieke invulling geven.
Eerder al zette hij mee zijn schouders onder het protest tegen het verminderen van het aantal rusthuisbedden in Dendermonde door de geplande sluiting van het rusthuis in Baasrode. Iedereen heeft recht op een kwalitatieve oude dag in eigen regio.


Langdurig werklozen moeten de kans krijgen opnieuw een actieve rol op te nemen in de maatschappij via tewerkstelling in de sociaal-economische sector.
Onderzoek naar en ontwikkeling van een duurzame en ecologische economie verdient meer ondersteuning. Zo creëren we banen met toekomst.

Annemie Demuyt is 34 jaar en woont in Sint-Gillis.
Als dossierbeheerder bij een kinderbijslagfonds ervaart ze regelmatig dat de sociale wetgeving tekortschiet. Zij wil dan ook niet langer langs de zijlijn blijven toekijken.


N-VA is voor haar de gezinspartij die écht en consequent opkomt voor de belangen van de hardwerkende Vlaamse gezinnen. Eenoudergezinnen – zelf was Annemie zes jaar lang een alleenstaande mama – en jonge gezinnen verdienen extra aandacht. Jongeren moeten alle kansen krijgen om hun toekomst in handen te nemen.